BANER

Požadavky na tisková data PDF

Specifikace PDF - základní požadavky

Přijímáme kompozitní soubory PDF, po jednotlivých stránkách (mohou být v jednom souboru), s vloženými fonty, barvový prostor musí být CMYK.

Potřebujeme data vystředěná nebo s definovaným trimboxem (čistý formát). Obrázky by měly být v tiskové kvalitě - tzn. v rozlišení 300dpi (1,5 - 2 násobek požadovaného lpi, které závisí na druhu papíru). Vyšší rozlišení je zbytečné, zvětšuje pouze objem dat.

Spadávka dokumentu musí činit nejméně 3 mm na každou stranu.

U všech tiskovin doporučujeme mít text min. 5 mm od ořezu (bezpečná vzdálenost).

BANER

U vazeb V2, V4 je třeba myslet na odsazení grafiky na druhé a třetí straně obálky a první a poslední straně bloku o 5 mm od hřbetu z důvodu lepení bloku s obálkou.

BANER

Standard pdf

Za námi stoprocentně zpracovatelný standard PDF považujeme PDF/X-1a:2001, který zaručuje ze své definice, že všechny obrázky budou v CMYK nebo v přímé barvě a verze PDF bude 1.3 (sloučené průhlednosti).

Z programu Adobe InDesign je nejlepším řešením použít přednastavený export do PDF/X-1a:2001, Acrobat Distiller vyšších verzí umožňuje totéž.

Color management

Pro tisk na různé druhy papíru je nutno použít při konverzi obrázků z RGB (nebo jiného barvového prostoru) do CMYK odpovídající ofsetový profil, doporučujeme pro tisk na lesklou křídu profil ISOcoated_V2_eci.icc. Maximální plošné krytí barvou by v tomto případě nemělo přesáhnout 330%.

Další ofsetové profily jsou k dispozici na www.eci.org.

Pro tisk na novinový papír doporučujeme profil ISOnewspaper26v4.icc, který je ke stažení na www.ifra.com. Tento profil zaručuje maximálni plošné krytí barvou 240%.

 

BANER

Přetisk

Aktivujete-li přetisk černé (Black overprint), černá bude přetiskovat objekty a obrázky pod ní. Zkontrolujte si v dokumentu ostatní přetisky a případné přímé barvy! 

 

PRIMA PRESS spol. s r.o.
Borská 46
316 00 Plzeň
www.primapress.cz

Tel: +420 377 372 944
Fax: +420 377 372 937
info@primapress.cz
www.primapress.cz

Powered by OrangeCMS, webdesign © 2017 Vladimír Baxa PhotoGraphics.cz